از عمرت خو استفاده کن

عنــــصــــر شـــــــیــــک

ما در شبکه های اجتماعی

 

میگن پشه ﮐﻠﻦ 14 ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ

ﺑﺠﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ 14 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻩ ﭘﺎﺭﮎ ..

 ﺑﺮﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ..

ﺑﺮﻩ ﺍﺳﮑﯽ 

 

ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦُ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ

 

 

 

                               اینکه برای خــودت کسی هستی

                               دلیل نمیشه برای مـــــا هم باشی

 
اگر بعد از اتمام زمان ثبت نام مجدد یارانه ها،

دولت اعلام کرد تعداد یارانه بگیر ها بیشتر از قبل شده تعجب نکنید!

 

 

عادل فردوسی پور:

مردم الان نشستن پای تلویزیون میبینن دولت همه‌ش داره میگه:

مردم از گرفتن یارانه 45000 تومنی انصراف بدن

بعد میبینن بازیکن یک میلیارد تومن گرفته و باز هم داره میگه پول نداریم ، بدهکاریم

اونوقت مردم میان برن انصراف بدن؟!!

 

از مصاحبه های تلوزیون میشه فهمید

ملت همه مخالف گرفتن یارانه بودن |:

و تا حالا با چه اکراهی

به عابربانکا هجوم میاوردن یارانشونُ بگیرن

اعصاب نداری نخون!

.
.
.

1. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 5 ﺭﻭ ﺑﺨﻮﻥ

2. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ 11 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ کن

3. ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﯽ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 15 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

4. ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺵ, ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 13 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

5. ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

6. ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺒﺎﺵ,ﺷﻤﺎﺭﻩ 12 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

7. ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﻪ ﻻﯾﮏ ﻧﮑﻨﯽ !! 16 و نگاه کن

8. ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ .... ﺑﺎﯾﺪ 14 ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﯽ

9. ﯾﻪ ﮐﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ, ﺷﻤﺎﺭﻩ 4 ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

10. ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ , ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 7 ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

11. ﺍﻣﯿﺪﻭﺭﺍﻡ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ, 6 ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻦ

12. ﻣﻌﺬﺭﺕ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ, ﻭﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ 8 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ

13. ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ ﺩﯾﮕﻪ, 10 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

14. ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ, ﻭﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ 3 ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ

15.ﺣﺘﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﯼ, ﻭﻟﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺒﺎﺵ, ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9 نگاه کن

16. مردم ازار هم خودتی..خخخخ

 

 

imam zaman 123
 
 

 

ای دل بشارت میدهم خوش روزگـــــاری می رسد

یادرد و غم طی میشود ، یا شهریاری می رسد

گر کارگردان جهـان باشد خدای مهــــــــربان

این کشتی طوفان زده هم برکناری می رسد

اندیشه از سرما مکن سر میشود این دوران

شب را سحر باشد زپی،آخر بهاری می رسد

ای منتظر غمگین مشو ، قدری تحمل بیشتر

گردی بپاشد از افق ، گویی سواری می رسد

1____xpvqqg_div1.gif

سوسوی ستارگان آسمان در التهاب انتظار فرج توست

پس بیا وزمین وآسمان را گلستان کن.