ازبس همراه اول پیامک آوای انتظار فرستاد و من نگرفتم پیام داده،

مشترک موردنظر اگر وضعیت مالی شما تااین حد بد است

عدد ۵ را به شماره***ارسال کنید تابه شما کمک مالی شود

بازم هیچی نفرستادم

پیام داده گدا به این شماره تک بزن قطع کن

http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_smile.gif